Životné prostredie

Spoločnosť Confal a.s. kupuje, triedi a spracováva nebezpečné výrobné odpady (stery) od svojich zákazníkov. Vybudovali sme granulovacie zariadenie na zhodnocovanie sterov. Systém...

Viac
 

Ekologický servis

Poskytujeme komplexný recyklačný servis spoločnostiam, ktorým vzniká pri ich činnosti hliníkový odpad. Samozrejmosťou preverenou dlhoročnými skúsenosťami je časovo presná...

Viac
 

Naše technológie

Konštrukcia a princíp fungovania rotačnej pece od firmy ALUmonte predstavuje najmodernejšie know-how v oblasti rotačných pecí. Spôsob tavenia bez použitia taviacich solí predstavuje...

Viac
 
 

Uspokojíme Váš dopyt po hliníku

Presvedčte sa sami, ako dokážeme vyprodukovať veľké množstvá hliníka.

O nás

Akciová spoločnosť Confal je najväčším recyklátorom hliníka na Slovensku a renomovaným európskym výrobcom vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny pre zlievarne hliníka a rafinačných prípravkov pre oceliarsky...

 
 

Aktuálne

Naša spoločnosť podporuje Centrum pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje.

 Svetielko nádeje

Viac
 

Naše produkty

Confal, a.s. je najväčším výrobcom hliníkových zliatin na princípe pretavovania šrotu v Slovenskej republike. Renomovaným produktom spoločnosti sú rafinačné činidlá ( rafinátory ) a troskové kondicionéry pre potreby oceliarskeho priemyslu...