Restructuring process of Confal a.s.

The company Confal a.s. "in restructuring" considers as important  to announce that in accordance with the provisions of § 147 et seq. of Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring, as amended (hereinafter referred to as the "BR Act"), an Approval Meeting (Gathering of Creditors) was held on March 14th 2024, within the the restructuring process conducted by the District Court of Žilina under file no. 3R/2/2023.

On the basis of a valid vote of all participating creditors, the Restructuring Plan submitted by Confal, a.s. "in restructuring" was duly approved, in accordance with the provisions of § 148 of the BR Act.

In accordance with the provisions of § 151 et seq. BR Act, the Restructuring Plan adopted by the Approval Meeting shall be confirmed by the District Court of Žilina by its judgement within 15 days of receipt of the proposal.

On behalf of Confal, a.s., thank you for your cooperation and support over the challenging restructuring period. I believe that our professional and business cooperation in the future will be beneficial for all of us.

 

O nás

Akciová spoločnosť Confal je najväčším recyklátorom hliníka na Slovensku a renomovaným európskym výrobcom vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny pre zlievarne hliníka a rafinačných prípravkov pre oceliarsky...

 
 

Aktuálne

Naša spoločnosť podporuje Centrum pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje.

 Svetielko nádeje

Viac
 

Naše produkty

Confal, a.s. je najväčším výrobcom hliníkových zliatin na princípe pretavovania šrotu v Slovenskej republike. Renomovaným produktom spoločnosti sú rafinačné činidlá ( rafinátory ) a troskové kondicionéry pre potreby oceliarskeho priemyslu...