Triedenie a úprava kusového šrotu a plechov

Kusový šrot sa triedi na triediacom páse, ktorý uľahčuje a zrýchľuje ručné triedenie. Vďaka tomu dokážeme dať našim dodávateľom presné množstvá vytriedených nečistôt podľa jednotlivých druhov krátko po dodaní. Drvič spolu s manipulačnou rukou pomáha zjednodušovať manipuláciu a skladnosť veľkoobjemových šrotov. Takto upravený šrot vsádzkujeme do tekutého kovu bez dodatočnej úpravy.

Špony
Máme k dispozícii linku na spracovanie špôn. Komplexné zariadenie umožňuje upraviť, magneticky vytriediť špony z opracovávaných hliníkových odliatkov.

Stery
Technologický odpad zo zlievarní neželezných kovov vo forme sterov, ktorý nakupujeme od našich odberateľov, zhodnocujeme granulovaním na vlastnom zariadení na granuláciu sterov a následným pretavením v rotačnej peci opäť na hliníkové zliatiny.

Tavenie

Proces tavenia je realizovaný nasledovnou technológiou:
- rotačná pec 
- taviaca pec 
- ustaľovacia pec

Rotačná pec

Konštrukcia a princíp fungovania rotačnej pece od firmy ALUmonte predstavuje najmodernejšie know-how v oblasti rotačných pecí. Spôsob tavenia je založený na ekologickom a energeticky úspornom spracovaní hliníkových šrotov.