Nosnou činnosťou spoločnosti je výroba hliníkových zliatin spôsobom pretavovania hliníkového šrotu s aktuálnou výrobnou kapacitou 15 000 ton zliatin ročne, sme zároveň recyklátorom hliníkových výrobných odpadov. Našim zákazníkom ponúkame komplexný servis zahŕňajúci poskytnutie zberných kontajnerov, logistiku a následné spracovanie hliníkového výrobného odpadu v súlade s platnou legislatívou. Odborné poradenstvo a technickú podporu súvisiacu s logistikou, úpravou hliníkovej suroviny ako aj prispôsobenie servisu zákazníkom na mieru považujeme za neoddeliteľnú súčasť našich služieb. Postupne sme vytvorili pomerne široké možnosti vlastnej predúpravy šrotu (drvenie, triedenie, lisovanie, odstreďovanie).    Z 1 tony hliníkového šrotu vyrobíme v priemere 800 kg zliatiny.

Okrem použitej technológie tavenia môže práve predchádzajúca úprava šrotu tento parameter výrazne zlepšiť. Filozofiu recyklácie sme preniesli aj do segmentu výroby rafinačných zmesí a troskotvorných prísad určených pre oceliarsky priemysel. Vedľajší výstup z výroby hliníkových zliatin obsahujúci zostatkový hliník sa vhodnou úpravou na ekologickej báze stáva použiteľným vstupom do produktov používaných oceliarskymi spoločnosťami na rafináciu a dezoxidáciu trosky, pre dosiahnutie zodpovedajúcej kvality ocele.