Confal a.s. je najväčším výrobcom hliníkových zliatin na princípe pretavovania šrotu v Slovenskej republike. Technológia výroby je prispôsobená požiadavke promptnej zmeny typu vyrábanej zliatiny, čo umožňuje veľmi pružne reagovať na dopyt. Na trhu sa presadzujeme najmä kvalitou a orientáciou na technologicky najnáročnejšie hliníkové zliatiny. Našou dlhodobou stratégiou je priamy a čo najužší kontakt so zákazníkom predovšetkým po technologickej stránke. Získavaním čo najlepšej spätnej väzby od zákazníka sme schopní v maximálnej miere prispôsobiť vlastnosti vyrábanej zliatiny účelu použitia v zlievarni.

Vyrábané ingoty majú hmotnosť 5-7 kg.

Spektrum vyrábaných zliatin je veľmi široké a zahŕňa takmer celú európsku normu. Chemické zloženie vyrábame na zákazku a zákazník si podľa potreby určuje východziu normu, individuálne odchýlky a obmedzenia percentuálneho obsahu jednotlivých prvkov, prípadne doplnenie ďalších – legovanie a modifikáciu. Všetky zliatiny dodávame vo forme ingotov 5-7 kg vo zväzkoch viazaných PET, oceľovou alebo hliníkovou páskou