Poskytujeme komplexný recyklačný servis spoločnostiam, ktorým vzniká pri ich činnosti hliníkový odpad. Samozrejmosťou preverenou dlhoročnými skúsenosťami je časovo presná logistika individuálne šitá na mieru každého zákazníka tak, aby nadväzovala na súvisiace procesy.

Spracovávame všetky druhy výrobných odpadov z hliníka vrátane nebezpečných – stery, trosku, špony, triesky, piliny, výstrižky, odrezky, blany, rozstreky, otrepy, záliatky, náliatky, vtokové sústavy atď.

Zákazníkom zároveň po dohode ponúkame prepracovanie ich výrobných odpadov na hliníkovú zliatinu rovnakého alebo určeného chemického zloženia v množstve podľa bilančného prepočtu.

 

 

 

 

 Podrobné informácie si môžete stiahnuť vo formáte PDF TU...

Servis zahŕňa predovšetkým:

  • pristavenie vhodných kontajnerov alebo vhodného vozidla (plachtový náves, sklápač) podľa druhu hliníkového šrotu
  • poskytnutie big-bagov na hliníkový šrot podľa dohody
  • manipuláciu hydraulickou rukou – nakládku, prekládku
  • spúšťanie prebytočnej emulzie z materiálu z kontajnerov s dvojitým dnom do zberných nádob resp. nádrží zákazníka
  • odvoz naplnených kontajnerov na tel. odvolávku, resp. výmenu za prázdne