• Dobrovoľný hasičský zbor Šalková http://www.dhz-salkova.sk/
  • Rodeo Slovenská Ľupča
  • Nadácia Svetielko Nádeje
  • Škola u Filipa
  • Výstavba Slovenského orloja v Starej Bystrici
  • Podporili sme akciu "Vygúľajme si rekordnú guľu" - pokus o vytvorenie nového slovenského rekordu v zbere hliníkových fólií.
  • Podporili sme akciu "120. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru Slovenská Ľupča"
  • Podporili sme akciu "Vytvorme si rekordného hada" - pokus o vytvorenie rekordne dlhého hada z hliníkových viečok. Akcia sa konala v rámci XV. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2009, www.envirofilm.sk / http://www.knihaslovenskychrekordov.sk