Naša spoločnosť aktuálne podporuje činnosť a aktivity Centra pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje, ktorej cieľom jej snaha zlepšovať kvalitu života detí s onkologickým alebo život limitujúcim ochorením a ich rodín.

 Svetielko nadeje