Confal a.s. je najväčším výrobcom hliníkových zliatin na princípe pretavovania šrotu v Slovenskej republike. Technológia výroby je prispôsobená požiadavke promptnej zmeny typu vyrábanej zliatiny, čo umožňuje veľmi pružne reagovať na dopyt. Na trhu sa presadzujeme najmä kvalitou a orientáciou na technologicky najnáročnejšie hliníkové zliatiny. Našou dlhodobou stratégiou je priamy a čo najužší kontakt so zákazníkom predovšetkým po technologickej stránke. Získavaním čo najlepšej spätnej väzby od zákazníka sme schopní v maximálnej miere prispôsobiť vlastnosti vyrábanej zliatiny účelu použitia v zlievarni. 

vyrábané ingoty, hmotnosť  5 - 7 kg

Spektrum vyrábaných zliatin je veľmi široké a zahŕňa takmer celú európsku normu. Chemické zloženie vyrábame na zákazku a zákazník si podľa potreby určuje východziu normu, individuálne odchýlky a obmedzenia percentuálneho obsahu jednotlivých prvkov, prípadne doplnenie ďalších - legovanie a modifikáciu. Všetky zliatiny dodávame vo forme ingotov s hmotnosťou 5-7 kg/ingot vo zväzkoch viazaných PET páskou.

 

Všeobecné obchodné podmienky Confal a.s.

Nákup - SK verzia k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF TU

            - EN version you can download as PDF HERE

            - k dispozícii na stiahnutie príloha PN01 vo formáte PDF TU

            - k dispozícii na stiahnutie príloha PN02 vo formáte PDF TU

            - k dispozícii na stiahnutie príloha PN11 vo formáte PDF TU

Predaj - k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF TU

Confal hlinikove ingoty