Renomovaným produktom spoločnosti sú rafinačné činidlá (rafinátory) a troskové kondicionéry pre potreby oceliarskeho priemyslu. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť hlbokú čistotu ocele reguláciou nežiadúcich prímesí, podporou eliminácie síry, rafinácie fosforu rozpusteného v oceli, dezoxidácie trosky a zníženia spotreby dezoxidačného hliníka v cykle. Zároveň napomáhajú zlepšiť pracovné prostredie a znížiť ekologickú záťaž životného prostredia.

Rafinátory a kondicionéry sa vyrábajú podľa špeciálnych receptúr vo forme granulátov v rôznych frakciách a sú dodávané v big-bagoch, alebo priamo cisternovým vozidlom podľa požiadavky zákazníka.