Adresa:
Confal a.s. „v reštrukturalizácii“
Príboj 549
Slovenská Ľupča
976 13
SLOVENSKO
Telefónne číslo:
+421 904 720 700
Odoslať e-mail
(voliteľné)
Doplnkové informácie:

GPS: N 48° 45.326'
GPS: E 19° 14.728'

IČO: 36 032 930
IČ DPH: SK 202 009 25 47

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.Sa, vložka č. 538/S.