Confal a.s. odoberá hliníkový šrot od firiem, ktoré zabezpečujú enviro-servis alebo so šrotom obchodujú, ale aj od výrobcov hliníkových odliatkov. To sú často zároveň aj zákazníci Confalu, ktorým naša spoločnosť dodáva hotové zliatiny. Tak vzniká priamy uzavretý cyklus recyklácie hliníka, ktorý funguje absolútne podľa princípov recyklovania v uzavretej odpadovej ekonomike. Firma sa nezaoberá iba spracovaním hliníkovej suroviny a výrobou zliatin.

Poskytuje zákazníkom komplexný servis, ktorého súčasťou je poskytovanie zberných kontajnerov, logistika – a spracovanie hliníkového výrobného odpadu. Súčasťou služieb je aj odborné poradenstvo a technická podpora, najmä v súvislosti s logistikou a úpravou hliníkovej suroviny. „Takýto servis na mieru pre zákazníkov považujeme za neoddeliteľnú súčasť našich služieb“.