Spoločnosť Confal a.s. vlastní certifikát ISO 9001:2015 vydaný certifikačnou spoločnosťou SGS pre oblasť výroby hliníkových zliatin, predzliatin, polotovarov a výrobkov z hliníka.

SK                                              EN

      

Kvalita našich výrobkov:

  • zvýšili sme čistotu kovu filtráciou
  • inštalovali sme spektrálny analyzátor Megellan od firmy Quantron (Nemecko)
  • zlepšili sme prehľadnosť vytriedeného materiálu a jeho značenie vybudovaním boxov, čím zabraňujeme vsádzkovaniu nežiadaného materiálu a zároveň znižujeme zmätkovosť tavieb
  • výrobné náklady monitoruje na zákazku vybudovaný informačný systém, ktorý vďaka simulácii výroby nielen presne sleduje nákladovosť výroby jednotlivých zliatin, ale zároveň štatisticky pomáha vyhodnocovať efektivitu tavenia jednotlivých vsádzkovaných materiálov, čím spätne stabilizuje proces výroby