Drvivú väčšinu našich zákazníkov predstavujú práve výrobné podniky - zlievárne vyrábajúce hliníkové odliatky pre automotive sektor, prípadne home appliances sektor. Približne polovica našej produkcie smeruje do okolitých krajín, časť do Talianska a Nemecka.

Za obzvlášť dôležité považujeme upevňovanie strategických obchodných partnerstiev, ktoré v sebe nesú potenciál synergie nadväzujúcich odvetví a potenciál zdieľania informácií o trhu. Naším vstupom do spoločnosti Alcast a.s. (tlaková zlieváreň) sa naše možnosti rozšírili o ponuku servisu zahŕňajúceho výrobu suroviny aj produktu pre konečného odberateľa vo výrobnom reťazci.