Za záruku uspokojivej kvality a záruku úspechu, okrem samotnej technológie, považujeme zamestnancov spoločnosti. V našom výrobnom odvetví je efektívnosť procesu postavená vo výraznej miere na skúsenosti a odbornej znalosti zamestnanca. Podstata je prostá: z nehomogénneho a zložením nie vždy známeho vstupu je vyrábaný výrobok s pevne určeným chemickým zložením a garantovanou kvalitou. Nájsť a získať „hotového“ človeka na trhu práce schopného v krátkom čase platne fungovať vo výrobnom procese tohto druhu, je prakticky nemožné.

Zamestnanci sú u nás v rámci zástupníckych programov zaškoľovaní, praktické skúsenosti si tak zdieľajú. Pozornosť sústreďujeme na personálny koučing a tréningy zamestnancov ako aj manažérov. Verím, že sa nám podarí udržať i zvýšiť ich motiváciu, podporiť ich vlastné výzvy a znížiť mieru rizika, ktoré pri zvýšenej produkcii a modernizácii systému prirodzene prichádza.