Prevádzka Slovenská Ľupča

Rozhodnutie Slovenskej Inšpekcie Životného Prostredia v Banskej Bystrici pre spoločnosť Confal a.s. o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov prevádzka Slovenská Ľupča.

IPKZ 20071012

IPKZ zmena č1 20080527

IPKZ zmena č2 20090122

IPKZ zmena č3 20090713

IPKZ zmena č4 20100312

IPKZ zmena č5 20111124

IPKZ zmena č6 20111202

IPKZ zmena č7 20141203

IPKZ zmena č8 20151019

IPKZ zmena č9 20161130

IPKZ zmena č10 20171005

IPKZ zmena č11 20190405

IPKZ zmena č11 20190905 skusobna prevadzka

IPKZ zmena č11 20200527 trvala prevadzka

IPKZ zmena č12 20190716